Czas trwania nauki: Okres nauki trwa 3 lata i obejmuje 6 poziomów (1 poziom – pół roku), które przygotują tancerza do egzaminu specjalistycznego.

KLASY PRZYGOTOWUJĄCE

MAŁA SZKOŁA AKROBATYKI POWIETRZNEJ (grupa dla dzieci 5-6 lat)
– czas trwania 1 rok lub 2 lata w zależności od wieku dziecka


MAŁA SZKOŁA AKROBATYKI POWIETRZNEJ (grupa dla dzieci 7-8 lat)
– czas trwania 1 rok lub 2 lata w zależności od wieku dziecka


KLASA PODSTAWOWA – 1 rok bez poziomowania
Uczniowie bez wcześniejszego przygotowania
• (sekcja A tancerze 9-11 lat)
• (sekcja B tancerze 12-14 lat)


3-LETNI CYKL NAUCZANIA SZKOŁY

Warunkiem przydziału do rozpoczęcia nauki (KLASA BRĄZOWA) jest przejście egzaminu pozwalającego na określenie poziomu i jego pozytywne zaliczenie.

KLASA BRĄZOWA – czas trwania 1 rok
I semestr POZIOM 1
• (sekcja A tancerze 9-11 lat)
• (sekcja B tancerze 12-14 lat)
• (sekcja sportowa 10 -15 lat) tylko w sezonie 2020/2021
II semestr POZIOM 2
• (sekcja A tancerze 9-11 lat)
• (sekcja B tancerze 12-14 lat)
• (sekcja sportowa 10 -15 lat) tylko w sezonie 2020/21

KLASA SREBRNA – czas trwania 1 rok
I semestr POZIOM 3
• (sekcja A tancerze 10 -11 lat)
• (sekcja B tancerze 12-15 lat)
• (sekcja sportowa 10 -15 lat)

II semestr POZIOM 4
• (sekcja A tancerze 10-11 lat)
• (sekcja B tancerze 12-15 lat)
• (sekcja sportowa 10 -15 lat)

KLASA ZŁOTA – czas trwania 1 rok
I semestr POZIOM 5
• (sekcja A tancerze 11-16 lat)
II semestr POZIOM 6
• (sekcja A tancerze 11-16 lat)

KLASA MISTRZOWSKA dalsza kontynuacja po uzyskaniu 6 poziomów

AERIAL TEAM - GRUPA ZAWODNICZA
Kreator stron internetowych - strona bez programowania