Szkoła Akrobatyki Powietrznej
RAMADA AERIAL ARTS

Szkoła Akrobatyki Powietrznej będzie strukturalnie podlegać pod Niepubliczną Szkołę Baletową Szkołę Sztuki Tańca Ramada w Opolu, która zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015 i daje naszej szkole możliwość ukończenia dodatkowej specjalizacji. Tancerz uzyska dwujęzyczny certyfikat o specjalizacji: Tancerz Akrobatyki Powietrznej.
Specjalizacja obejmuje zakres przedmiotów:

AKROFLY ćwiczenia na przyrządach (szarfa, koło, rurka pionowa, trapez). Uczestnicy będą mogli pracować na wszystkich przyrządach. Bardzo ważna jest dla nas metodyka nauczania, ponieważ tylko zgodnie z tą zasadą od podstaw możemy osiągnąć bezpiecznie założone cele.

AKROMOTORYKA zajęcia mające na celu przygotowanie całego ciała do wejścia na przyrząd akrobatyczny. Podczas zajęć będziemy pracować nad prawidłowa sylwetką, ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne, ogólnorozwojowe. Podczas tych zajęć pracujemy nad kondycją naszych przyszłych zawodników.

AKROSTRETCHING ćwiczenia mające na celu rozciągnięcie całego ciała. Pracujemy nad elastycznością mięśni, więzadeł, ścięgien tak aby w kontakcie z przyrządem uzyskać swobodę w wykonywaniu poszczególnych figur w pełnym rozciągnięciu.

AKRODANCE zajęcia taneczne z elementami akrobatyki. Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu świadomości własnego ciała, estetyce ruchu, gracji, wizerunku scenicznym. Podczas tych zajęć pracujemy nad koordynacją, skocznością. Uczymy elementów parterowych, miedzy innymi stanie na rękach, przerzuty bokiem, przejścia, mostki, salta, handstandy. Pracujemy nad elementami, które są bardzo istotne podczas każdej prezentacji na przyrządzie.

AKROJUMP - zajęcia, które skupiają się na nauce i szlifowaniu skoków akrobatycznych na ścieżce gimnastycznej (m.in. salta, skoki, fliki itp.)

AKROSTAGE – praktyki sceniczne, przygotowanie do spektakli. Przygotowanie prezentacji , szlifowanie choreografii, pracujemy nad wyrazem artystycznym, ustalamy cykl i program treningowy w okresie przygotowawczym, startowym oraz trening w czasie tzw. roztrenowania. Uczymy etykiety zawodnika w myśl przyjętej zasady "jak mnie widzą tak mnie piszą". Są to zajęcia, które mają na celu przygotowanie naszego zawodnika do prezentacji pod każdym względem.

Czas trwania nauki: Okres nauki trwa 3 lata i obejmuje 6 poziomów (1 poziom – pół roku), które przygotują tancerza do egzaminu specjalistycznego. 
Kreator stron internetowych - strona bez programowania